Traweh Spesial 4


guyon golek mantu

guyon golek mantu

Mumpung vespane waras bengi iki lehku traweh sengojo rodo adoh seko desaku dewe. Biyen bapak tau ngajak traweh nang mesjid kono kae, sekitar patang kilo seko nggonku. Nggone rodo nylempit, sak rumangsaku. Aku arep mrono. Kadung penasaran rehne wingi bengi tak goleki ra ketemu akhire bengi mau aku mangkat gasik ben sempat nggoleki menowo ndadak nganggo kesasar.

Pespa tak selah, langsung urip, lan kanthi lampu kriyip-kriyip mulai mlaku ngetan. Ndilalah njobo rodo tlethik, marai lehku numpak pespa rodo tak banterke. Rekane ben tekan kono urung deres ben klambiku ra teles kabeh. Helem isih cemanthel neng ngisor jok, ora sempat tak candhak. Pespa tak playokke rodo ngebut karo awak rodo tak majokke koyo pembalap-pembalap gek oyak-oyakan ngono. Nguueeeenngggg….!!

Jebul yo mung grimis sithik-sithik sak dalan-dalan. Ra nganti teles kebes. Alhamdulillah mesjide langsung ketemu. Wingi jebul aku kurang maju sak gang meneh. Woalah.

Nangarep musola lagi katon wong loro kakung kabeh. Seko rupane koyo wong deso kono. Dho gasik nunggu traweh koyo biasane. Ono cah cilik-cilik barang ndik, lagi guyonan karo bapak-bapak kui. Yowes pespa langsung tak sendekke miring nang tembok parkiran pepet wetan. Ha pespaku i yen ora dimiringke mbludak bensine je, mulo daripada ngganjel standar sesiseh mending tak iringke nyender tembok wae.

Bar ucul-ucul sweater barang njur moro nyerak salaman karo piyayi loro karo.

“Saking pundi adik nika?” ngono mature bapak sik rodo enom, paling sak adhine bapakku.

“Saking Nganu (jeneng deso, tak samarke) pak,” walesku.

“Oo ngriku. Caket kalih Pak Samardi?” pitakone sik sajak reti wong-wong kono. Amergo ndilalah jeneng deso Nganu ki ono loro, Nganu ngisor karo Nganu nduwur, tur sak ngertiku pak sik ditakokke kui ora wong desaku mula tak jawab:

“Kula saking Nganu nginggil, pak. Putrane pak Sapar, menawi tepang,” terangku. Ha biasa to, jenenge wong deso ki kenale tekan adoh-adoh, ra ming tonggo deso tapi tekan deso-deso kono-kono.

“Ooo..” ngono ature bapak kui, ketoe rakenal ro bapak. Yess!!

Mesjid durung adzan isya’. Mesjid liane lagi podo mulai adzan. Aku isih sempat ngobrol-ngobrol meneh karo pak kui. Raine rai wong grapyak khas wong deso. Sumeh. Yowes lanjut geguyonan wae karo nunggu muadzine teko, wong bapak kui wegah adzan tur aku yo rikuh nek maju. Hamending ngenteni sik biasane adzan, yo ra?

Hawes sok kenal sok dekat mulo karo pringas-pringis aku matur,

“Menawi pados mantu elek-elekan niki enten lho pak,” aturku.

“Hagelem po mas dadi mantuku?” saure. Wheladalah.

“Ning anakku ming tamat SMK, ra tak sekolahke meneh” sambunge.

“Boten masalah niku, pak. Haha,” kandaku. Ha blaik. Jebul si bapak duwe anak wedok tenan.

“Eh, bapake mau ndak asmane Musapari?” ngono ujug-ujug pitakone si bapak. Wheladalah. Kok kenal bapakku?

“Inggih pak,” jawabku cekak, koyo semu ra percoyo nek deknen kenal bapak tenan.

“Oalah, yen pak Musapari kenal aku. Nek Sapar ora. Ha bapakmu ki rak sak kumpulan karo aku nek pas ngaji kae,” ature pak sik durung tak ngerteni asmane kui.

“Ingkang dinten Rebo menika napa pak?” pitakonku sok ngerti. Aku kelingan bapak tau kondur seko ngaji sore kae nek ra kleru pas dino Rebo. Ning aku yo lalen, mbuh dino kui mbuh udu, wong ra tek tertarik bab agendane bapak.

“Ho’o mas. Bar ashar,” jawabe.

Ha kofed. Jebul konco ngajine bapak. Retio rasah omong keneh-keneh mau.

Untunge muadzin teko njuk adzan isya’ njuk lehku maturan karo si bapak kandeg disik. Slamet sego liwet. Kapan-kapan yen aku mrono meneh rak yo ming diapali, yo ra? Gek kenal kon ngguyoni nembung anak-e. Ha aku yo rareti nek kono duwe anak wedok je. Alah mbuh.

Aku mapan lingguh nang rodo kiwo adoh seko pangimaman ben aman seko jawilan nek menowo kon ngimami po pie. Ndilalah gek duwe jenggot ki, sik miturut wong-wong umume dadi katon rodo alim. Buseeeetttt..

Jamaah liane banjur do teko. Sik kakung lanjut ngisi sof ngarep nganti tak lirik ono rong sof lan sing putri yo wes nang bagian putri mbuh ono pirang larik. Ora let suwe banjur qomat.

Lehku ngadeg nglempengke sof karo nyawang karpet. Imam banjur matur “shawwu sufufakum fainna taswiyatas sufuf min tamamis solah” koyo nandi-ndi yen arep mulai sholat. Sebagian ono sik njawab “sami’na wa ato’na”. Aku mung meneng wae, tapi sekilas sempat nglirik sarunge pak imam. Ijo ono ireng-e, motif wajik.

Wacanane alon, tartil. Ora oyak-oyakan koyo mesjid sik wingi tak ngge jamaah isyak. Surat sik diwoco malah ora falak binnas sik cendak-cendak. Ora kulhu ugo. Sik diwoco malah potongan ayat seko juz rodo awal, nek ora salah terka. Wo lha iki jenenge imam tenan. Imam sik apalane okeh.

Karo ngalamun reti-reti jamaahe wes rokaat terakhir, takhiyat akhir. Aku wes sempat mbatin, mosok bapak sik tak jak golek mau dadi imam? Mosok bapak mau ustade musola kene? Pas deknen salam mengiwo, assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh, tak paske karo lehku salam pisanan. Raine tak delok. BADALAAAA!!

Jebul bener imame si pak kui mau. Modyar! Batinku. Imame kenal karo bapakku. Tapi yo wes. Kabeh guyonan mau wes kedadeyan. Gelem ra gelem tetep lanjut traweh.

Bar ngenteni wong do solat sunat banjur traweh e diwiwiti. Tansoyo suwe surat kulhu sik wes dadi standar surat traweh kui ra metu-metu. Metune (sik aku kelingan) malah Al Anfal rodo dowo. Liane ono potongan ayat-ayat terkenal juga tapi ora seko jus telung puluh. Wah iki. Berarti apalane pancen cihui.

Berarti beliau pancen imame kene. Ngono kok mau tak kiro wong ndeso sik lagi nunggu isyak. Elmu panyono-ku jebul isih nol besar. Mbuh si bapak sik terlalu andhap asor.

Patang rokaat, wolung rokaat, njuk ono mandeg sedelo. Si pak imam maju nang mimbar ngaturi kultum. Oalah. Jebul beliau yo dai. Ora mung imam. Mulo opo sik diaturke iki arep tak rungokke tenan, ngono batin ku. Aku seneng yen sik ngisi materi ki wong sik pancen reti materi, ora mung moco. Penjabarane, walaupun tema sik diaturke sederhana, biasane iso mengena, sederhana, tur enak dirungokke. Kuping tak pasang tenanan.

Blablabla banjur “mugi ibadah kito sedoyo ing sedoso dinten pertama katampi wonten ngarsanipun Allah subhanahu wata’ala, amin”

“AMIIIINNN!!” sautku kanthi rodo mbengok. Hambok ben rodo mbengok. Sopo reti dongaku sik ditompo, yo ra? Hahah.

Si bapak lanjut, “ananging sakjane niki kudune boten kula sik kultum nanging mas nika, ingkang wawasanipun langsung luas. Mugi sageh maringi petunjuk-petunjuk ingkang saged kangge mengembangkan jamaah mriki,” ngono.

Mak jegagik! Lehku garuk-garuk komedo nang sisih kiwo tengen irung tak ndeg. Njuk aku ndelok mimbar. Si bapak ndelok nang arahku. Aku mlongo. Mosok aku sik dimaksud?

Njuk aku noleh ngiwo nengen koyo wong hola-holo. Njuk ndelok mimbar meneh isih ndlongop ra yakin.

“Mas nika putranipun Pak Musapari ingkang saking Nganu rika. Niki nembe tarling (tarweh keliling), dereng mesti benjang traweh wonten riki malih,” teruse pak kui.

DHUEEERRRR!! Raiku abang ijo ireng. Ora mung ternyata bapak kui kenal karo bapakku tapi malah sisan ngenalke aku nang ngarepe kabeh jamaah. Lelakon opooooooo iki..

Karo isin sundul langit aku mung njegeges ora cetho karo njimpiti komedo sik do tibo nang karpet. ALUWEEEEHH!! Siji-siji tak jupuki tak sak-i, ben ra ngregedi mesjid. Mbuh si bapak omong opo meneh ra tek tak gatekke. Asem tenan. Wah, bengi iki gek tibo kisinan aku..

***

Prastowo kui banjur tak critakke kancaku sik omahe ora tek adoh karo musola kui. Kancaku takon, pak sopo sik tak maksud. Pak Dumadi, kandaku.

“Oalah. Pak Dumadi to. Kui duwe anak ayu lho lek,” jare Gareng, kancaku kui.

“Hah? Tenane?”

“Tenan. Ayu yo Ji,” kandane negesake karo Poji, kancaku siji meneh sik lagek teko.

“Sopo?” kandane.

“Anake Pak Dumadi sik dadi ustade musola,” terange Gareng.

“Iyo, ayu tenan. Sip nek ge kowe lek,” saure.

“Tur nek kowe sik maju mesti olehe. Anak-e pak Musapari kan terkenal anak baik-baik,” jare Gareng.

Oalaaaahh oalah. Matek aku. Jebul si bapak grapyak, imam + ustad, sik apalane okeh ora ming kulhu falak binnas kui pancen duwe anak wedok siji, ayu, kudungan, omahe wetan kono. Ngono kok tak sembranani sembarangan. Aku njuk kudu pie..

Karo rodo ngalamun aku mbatin, opo yo iki dalane? Wakakakaka.. Dyaaaarrrr…

****

Musola Kecapi, 12 Ramadhan 1435 H

Share

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 thoughts on “Traweh Spesial